Ομάδα Σωλήνων Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Οι σωλήνες περιβλήματος καλωδίων ηλεκτρικής εγκατάστασης από πρώτες ύλες PVC-U και PE παράγονται σε μήκη 3m, ρολά 100m και 200m με κολλημένα Μούφα για χρήση εντός και εκτός του κτιρίου. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν είναι ικανά να καούν μόνα τους. Καίγονται μόνο όσο διαρκεί η ανοιχτή φλόγα, σβήνουν αυθόρμητα όταν σταματήσει η ανοιχτή φλόγα. Οι σωλήνες ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίζονται σε δύο ομάδες ως ελαφρές και βαριές σειρές ανάλογα με τις θέσεις χρήσης τους. Οι σωλήνες της σειράς Ελαφρές χρησιμοποιούνται κάτω από σοβάδες και πάνω σε σοβάδες όπου οι μηχανικές καταπονήσεις δεν είναι υψηλές, σε ξηρούς τοίχους και ψευδοροφές σε προκατασκευασμένα κτίρια. Οι σωλήνες της σειράς Βαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου οι μηχανικές καταπονήσεις είναι υψηλές, σε προκατασκευασμένες κατασκευές, σε εφαρμογές κάτω από γύψο και πάνω από γύψο, σε εφαρμογές ξυλότυπου σκυροδέματος κουρτίνας και σήραγγας, κάτω από πλάκες και ψευδοροφές.

Ομάδα Σωλήνων Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Σωλήνες Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
16x1.14 mm (5/8’’) (50 adet) 3m
19x1.14 mm (3/4’’) (50 adet) 3m
25x1.52 mm (1’’) (25 adet) 3m
32x1.52 mm (1 ¼’’) (10 adet) 3m
38x1.52 mm (1 ½’’) (10 adet) 3m
16x1.14 mm (5/8’’) ECO 3m
19x1.14 mm (3/4’’) ECO 3m
Τιμή Μονάδας Σωλήνων Ηλεκτρικών PE
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
16 mm PE ETB (5/8’’) (200m) 200m
20 mm PE ETB (3/4’’) (200m) 200m
25 mm PE ETB (1’’) (100m) 100m
32 mm PE ETB (1 ¼’’) (100m) 100m
40 mm PE ETB (1 ’’) (100m) 100m