Ομάδα Γεωργικής Άρδευσης

Σωλήνες Άρδευσης Με Καταιονισμό: Η μέθοδος άρδευσης με καταιονισμό είναι μια μέθοδος κατά την οποία το νερό λαμβάνεται από την πηγή με ορισμένη πίεση, μεταφέρεται στον αγρό με κλειστό σύστημα και στη συνέχεια ψεκάζεται σε σταγονίδια.

Φορητά Συστήματα: Στο σύστημα όπου το αντλητικό συγκρότημα μπορεί να είναι σταθερό ή φορητό, όλα τα μέρη μέχρι τον κύριο σωλήνα και τα πλευρικά δίκτυα μπορούν να μεταφερθούν. Τα συστήματα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε διάφορα σημεία του αγρού ή από τον ένα αγρό στον άλλο.

Ημι-Φορητά Συστήματα: Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από μια μονάδα άντλησης και φορητές πλευρικές σωληνώσεις, όπου οι κύριοι σωλήνες θάβονται στο έδαφος. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα άρδευσης στον κόσμο είναι το ημι-φορητό σύστημα άρδευσης με καταιονισμό. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών, λιβαδιών, βοσκοτόπων, λαχανικών και οπωρώνων.

Μη κινητά Συστήματα: Στο σύστημα όπου το αντλητικό συγκρότημα, ο κεντρικός σωλήνας και τα πλευρικά δίκτυα είναι σταθερά, ο κεντρικός σωλήνας και τα πλευρικά δίκτυα θάβονται κάτω από το έδαφος και δεν μπορούν να μετακινηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα μη κινητά συστήματα χρησιμοποιούνται εντατικά σε εσπεριδοειδή, οπωρώνες και λιβάδια.

Ομάδα Γεωργικής Άρδευσης
Σωλήνας Σηράγγων Θερμοκηπίων PVC
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
16x1.14 mm 2,2m
Σωλήνας Άρδευσης HDPE
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
20 mm 100m
25 mm 100m
32 mm 100m
40 mm 100m
Σωλήνας Καταιονισμού
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
63 mm 6m
75 mm 6m
90 mm 6m
110 mm 6m
Σωλήνες Άρδευσης LDPE-PN4
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
20 mm 100m
25 mm 100m
32 mm 100m
40 mm 100m
50 mm 100m
63 mm 100m
Σωλήνες Άρδευσης LDPE-PN6
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
16 mm 100m
20 mm 100m
25 mm 100m
32 mm 100m
40 mm 100m
50 mm 100m
63 mm 100m
Σωλήνες Άρδευσης LDPE-PN10
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
20 mm 100m
25 mm 100m
32 mm 100m
40 mm 100m
50 mm 100m
63 mm 100m
Ομάδα Συζεύκτων
Συζεύξτης Θηλυκός Με Γαλβανισμένο Μεταλλικό Δαχτυλίδι - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20x1/2'' mm
20x3/4'' mm
25x1/2'' mm
25x3/4'' mm
25x1'' mm
32x3/4'' mm
32x1'' mm
40x1'' mm
Συζεύξτης Θηλυκός TE Με Γαλβανισμένο Μεταλλικό Δαχτυλίδι - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20x1/2''x20 mm
20x3/4''x20 mm
25x1/2''x25 mm
25x3/4''x25 mm
25x1''x25 mm
32x1/2''x32 mm
32x3/4''x32 mm
32x1''x32 mm
40x1''x40 mm
Συζεύξτης Θηλυκός Γωνία Με Γαλβανισμένο Μεταλλικό Δαχτυλίδι (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20x1/2'' mm
20x3/4'' mm
25x1/2'' mm
25x3/4'' mm
25x1'' mm
32x3/4'' mm
32x1'' mm
40x1'' mm
Συζεύξτης Μανίκι - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20 mm
25X25 mm
32X32 mm
40X40 mm
50X50 mm
63X63 mm
75X75 mm
90X90 mm
110X110 mm
Συζεύξτης Αρσενικός- (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X1/2 mm
20X3/4 mm
25X1/2 mm
25X3/4 mm
32X3/4 mm
32X1 mm
40X1 mm
Συζεύξτης Αρσενικός TE- (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X1/2”X20 mm
20X3/4”X20 mm
25X1/2 2”X25 mm
25X3/4”X25 mm
25X1”X32 mm
32X3/4”X32 mm
32X1”X32 mm
40X1”40 mm
Συζεύξτης TE- (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20X20 mm
25X25X25 mm
32X32X32 mm
40X40X40 mm
63X63X63 mm
75X75X75 mm
90X90X90 mm
110X 110X110 mm
Συζεύξτης Μπλε Γωνία (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20X20 mm
25X25X25 mm
32X32X32 mm
40X40X40 mm
63X63X63 mm
75X75X75 mm
90X90X90 mm
110X 110X110 mm
Συζεύξτης Αρσενικός Γωνία (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X1/2 mm
20X3/4 mm
25X1/2 mm
25X3/4 mm
25X1 mm
32X3/4 mm
32X1 mm
40X1 mm
Συζεύξτης Μειωτήρας - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
25x20x25 mm
32x20x32 mm
32x25x32 mm
40x25x40 mm
40x32x40 mm
50x25x50 mm
50x32x50 mm
50x40x50 mm
63x25x63 mm
63x32x63 mm
63x40x63 mm
63x50x63 mm
75x50x75 mm
75x63x75 mm
90x63x90 mm
90x75x90 mm
110x63x110 mm
110x75x110 mm
110x75x110 mm
Συζεύξτης Μειωτήρας Γωνία - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
25X20 mm
32X25 mm
40X32 mm
50X40 mm
63X50 mm
75X63 mm
90X75 mm
110X90 mm
Συζεύξτης Μειωτήρας Μανίκι (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
25X20 mm
50X40 mm
32X25 mm
40X32 mm
50X32 mm
63X32 mm
63X50 mm
75X50 mm
110X90 mm
Συζεύκτης Τυφλή Τάπα (Μπλε Σειρά)
Ürün Özellikleri
ÇAP
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Μανίκι Επισκευής (Μπλε Σειρά)
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Συζεύκτης Κλειδί
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Κρεμαστή Πρίζα Γαλβανισμένη Με Μπουλόνι Μεταλλικό Δαχτυλίδι
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
63X1 mm
110X2 mm
Κρεμαστή Πρίζα Γαλβανισμένη Με Μπουλόνι Μεταλλικό Δαχτυλίδι
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32x3/4''x3/4'' mm
63x3/4''x3/4'' mm
63x1''x1'' mm
Κρεμαστή Πρίζα Κλειδωμένη
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32X3/4 mm
63X3/4 mm
63X1
Κρεμαστή Πρίζα Κλειδωμένο Με Διπλή έξοδος
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32X3/4”X3/4 mm
63X3/4”X3/4 mm
63X1”X1 mm
Σφαιρικός Βαλβίδα Θηλυκή - Θηλυκή
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
1/2”X1/2 mm
3/4”X3/4 mm
1”X1 mm
11/4”X11/4 mm
11/2”X11/2 mm
2”X2 mm
21/2”X21/2 mm
3”X3”mm
4”X4 mm
Σφαιρική Βαλβίδα Συζεύξτης Θηλυκός - Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20x1/2 mm
25x3/4 mm
32x1 mm
40x11/4 mm
50x11/2 mm
63x2 mm
Σφαιρική Βαλβίδα Συζεύξτης - Θηλυκή Μπλε Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20 mm
25X25 mm
32X32 mm
40X40 mm
50X50 mm
63X63 mm
Νιπλ Με Σπείρωμα
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
1/2”X1/2 mm
3/4”X3/4 mm
3/4”X3/4 mm
Νιπλ Μειωτήρας Με Σπείρωμα
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
3/4”X1/2 mm
1”X1/2 mm
1”X3/4 mm
11/4”X1/2 mm
11/4”X3/4 mm
11/4”X1 mm
11/2”X3/4 mm
11/2”X1 mm
11/2”X11/4 mm
Κλειδωμένη Σύνδεση - Αρσενική
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16x1/2'' mm
16x3/4' mm
16x1'' mm
16x11/4'' mm
20x1/2'' mm
20x1'' mm
20x11/4 mm
25x3/4'' mm
25x11/4'' mm
32x1/2'' mm
32x3/4'' mm
32x1'' mm
32x11/4' mm
Κλειδωμένη Σύνδεση - Θηλυκή
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16x1/2'' mm
16x3/4' mm
16x1'' mm
20x1/2'' mm
20x3/4'' mm
20x1" mm
25x1/2" mm
25x3/4'' mm
25x1'' mm
32x1/2'' mm
32x3/4'' mm
32x1'' mm
Κλειδωμένη Σύνδεση - TE
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16X16 mm
16X20X16 mm
16X25X16 mm
20X16X20 mm
20X20X20 mm
20X25X20 mm
25X16X25 mm
25X20X25 mm
25X25X25 mm
32X16X32 mm
32X20X32 mm
32X25X32 mm
32X32X32 mm
Κλειδωμένος Σύνδεσμος Μανίκι
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16 mm
20X16 mm
20X20 mm
20X25 mm
25X16 mm
25X20 mm
25X25 mm
32X16 mm
32X20 mm
32X25 mm
32X32 mm
Σταλακτήρας Με Ρυθμιζόμενη Ροή Επί της Γραμμής
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
0-70 mm
0-100 mm
Μίνι Βαλβίδα Κλειδωμένη Σύνδεση
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16x16 mm
20x16 mm
20x20 mm
Κλειδωμένη Σύνδεση TE
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16X16 mm
16X20X16 mm
16X25X16 mm
20X16X20 mm
20X20X20 mm
20X25X20 mm
25X16X25 mm
25X20X25 mm
25X25X25 mm
32X16X32 mm
32X20X32 mm
32X25X32 mm
32X32X32 mm
Σταλακτήρας Με Ρυθμιζόμενη Ροή Επι της Γραμμής
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
0-70 mm
0-100 mm
Μίνι Βαλβίδα Σύνδεσμος Ρακόρ
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16 mm
20X16 mm
16X25 mm
20X20 mm
20X25 mm
25X25 mm
Μίνι Βαλβίδα Σύνδεσμος Ρακόρ - Grommet
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16 mm
20X16 mm
16X25 mm
20X20 mm
20X25 mm
25X25 mm
Σύνδεσμος Ρακόρ Νιπλ
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16X16 mm
20X16 mm
20X20 mm
Σύνδεσμος Ρακόρ TE
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16x16x16 mm
16x20x16 mm
20x16x20 mm
20x20x20 mm
Χειροκίνητη Συσκευή Διάτρησης Σωλήνων
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
16 mm
20 mm
Σφαιρική Βαλβίδα Αρσενική-Θηλυκή - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
3/4”x3/4 mm
3/4”x1 mm
1”x3/4 mm
1”x11/4 mm
11/4”x1 mm
11/4”x11/4 mm
11/2”x11/4 mm
11/2”x11/2 mm
11/2”x2 mm
2”x2 mm
Σφαιρική Βαλβίδα Αρσενική - Συζεύκτης - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
1”X40 mm
11/4”X40”X40 mm
11/4”X40”X40 mm
11/4”X40”X40 mm
11/4”X40”X40 mm
11/4”X40”X40 mm
Μανίκι Συζεύξτης - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20 mm
25X25 mm
32X32 mm
40X40 mm
50X50 mm
63X63 mm
Συζεύξτης TE - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20X20 mm
25X25X25 mm
32X32X32 mm
40X40X40 mm
50X50X50 mm
63X63X63 mm
Συζεύξτης Γωνία - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X20 mm
25X25 mm
32X32 mm
40X40 mm
50X50 mm
63X63 mm
Συζεύξτης Μειωτήρας TE - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20X25X20 mm
25X20X25 mm
25X32X25 mm
32X20X32 mm
32X25X32 mm
Τυφλή Τάπα Συζεύκτης - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
Σφαιρική Γωνιά Σωλήνας Με Εξωτερικό Σπείρωμα - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
Μανίκι Με Εξωτερικό Σπείρωμα - Πράσινη Σειρά
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm