Pis ve Atık Su Boruları

Ø 50, Ø75 , Ø110, Ø125, Ø160, Ø200 ve Ø 250

0,25m , 0,50m , 1m , 2m, 3m ve 6m

Borularımız iki değişik et kalınlığında Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere muflu olarak üretilmektedir.

Gri

Gri

Ürünün Kullanım Alanları
  • Yer altı ve yer üstü su taşıma sistemlerinde (şehir, endüstriyel alanlar atık su sistemleri)
  • Kanalizasyon, pis su ve atık madde deşarj sistemlerinde,