Temiz Su Boruları / PVC-U Borular

Borularımız geçme ve yapıştırma muflu olmak üzere iki tipte üretilmektedir.

Ø25, Ø50, Ø63 ,Ø75 , Ø90, Ø110

1m , 2m, 3m ve 6m

Siyah

Siyah

Ürünün Kullanım Alanları
  • Yer altı ve yer üstü Basınçlı içme su taşıma sistemlerinde (şehir, endüstriyel alanlar atık su sistemleri)
  • Tarımsal sulama sistemlerinde
  • Kanalizasyon, pis su ve atık madde boşaltma sistemlerinde,
  • Elektrik ve Telekominikasyon haberleşme sistemlerinde (Kablo ve ağ sistemi döşenmesi)