Ομάδα Υποδομών και Άρδευσης PVC & HDPE

Είναι οι τύποι σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε υπόγεια και υπέργεια συστήματα μεταφοράς πόσιμου νερού υπό πίεση, σε συστήματα αποχέτευσης, απόρριψης βρώμικου νερού και λυμάτων, σε συστήματα γεωργικής άρδευσης, σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (εφαρμογές συστημάτων καλωδίων και δικτύων). Οι σωλήνες HDPE παράγονται με πρώτη ύλη HDPE (High-density Polyethylene), η οποία μπορεί να λιώσει σε υψηλή θερμοκρασία και έχει πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες και στη διάδοση ρωγμών.

Ο σωλήνας HDPE είναι ένας ασφαλής και ανθεκτικός σωλήνας. Μειώνει το κόστος επένδυσης σε έργα υποδομής με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η διάρκεια ζωής των σωλήνων HDPE κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 ετών, ανάλογα με τις συνθήκες του έργου.

Ομάδα Υποδομών και Άρδευσης PVC & HDPE
Τηλεφωνικός Σωλήνας PVC
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
90x2.7 mm 6m
PE 100 HDPE Σωλήνες - PN 6
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
20 mm 100m
25 mm 100m
32 mm 100m
40 mm 100m
PE 100 HDPE Σωλήνες - PN 10
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
25x2.0 mm 100m
32x2.0 mm 100m
40x2.4 mm 100m
50x3.0 mm 100m
63x3.8 mm 100m
75x4.5 mm 100m
90x5.4 mm 100m
110x6.6 mm 100m
125x7.4 mm 6-12m
140x8.3 mm 6-12m
160x9.5 mm 6-12m
180x10.7 mm 6-12m
200x11.9 mm 6-12m
225x13.4 mm 6-12m
250x14.8 mm 6-12m
PE 100 HDPE Σωλήνες - PN 16
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος Μήκος
20x2.0 mm 100m
25x2.3 mm 100m
32x.3.0 mm 100m
40x3.7 mm 100m
50x4.6 mm 100m
63x5.8 mm 100m
75x6.8 mm 100m
90x8.2 mm 100m
110x10.0 mm 100m
125x11.4 mm 6-12m
140x12.7 mm 6-12m
160x14.6 mm 6-12m
180x16.4 mm 6-12m
200x18.2 mm 6-12m
225x20.3 mm 6-12m
250x22.7 mm 6-12m
EURO - EF ΜΑΝΙΚΙ SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32 mm
40 mm
125 mm
160 mm
225 mm
EURO - EF 90° ΓΩΝΙΑ SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32 mm
EURO - EF TE SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32 mm
63 mm
90 mm
110 mm
160 mm
200 mm
225 mm
EURO - EF ΙΝΕΓΑΛ TE SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
90x63x90 mm
110x90x110 mm
160x63x160 mm
160x90x160 mm
160x110x160 mm
EURO - EF ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ
SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
90x63 mm
110x90 mm
160x110 mm
EURO - EF ΤΟΥΦΛΗ ΤΑΠΑ SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
32 mm
125 mm
160 mm
EURO - EF ΤΟΥΦΛΗ ΤΑΠΑ TE SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
63x32 mm
90x32 mm
110x32 mm
EURO - EF ΤΑΦ TE
SDR 11
Προδιαγραφές Προϊόντος
Διάμετρος
63x32 mm
90x32 mm
110x32 mm