Καριέρα
Ανοιχτές Θέσεις
Διευθυντής Πωλήσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Άτομα που έχουν εργαστεί ως διευθυντικά στελέχη σε τμήματα πωλήσεων κατασκευαστικών εταιρειών (κατά προτίμηση εταιρειών κατασκευής σωλήνων) για τουλάχιστον 5 έτη,
 • Με συνολικό εργασιακό βίο τουλάχιστον 10 ετών σε πωλήσεις και παρόμοιους τομείς,
 • Με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Με Θετική και ενεργητική προσωπικότητα,
 • Ανοιχτά σε καινοτομίες και ικανά για αυτο-ανάπτυξη,
 • Ικανά να παρακινήσουν τα μέλη της ομάδας να συνεργαστούν,
 • Πτυχιούχα ενός από τα τμήματα πανεπιστημίων, όπως μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, βιομηχανική μηχανική κ.λπ,
 • Κατά προτίμηση γνωριζει Αγγλικά

  Οδηγός Βαρέων Οχημάτων

  Χρειαζόμαστε έναν Οδηγό Βαρέων Οχημάτων για να εργαστεί στον αυξανόμενο και αναπτυσσόμενο όγκο εργασιών της εταιρείας μας Plastube.

  Απαιτούμενα Προσόντα

  • Άτομα που έχουν υπευθυνότητα,
  • Έχουν άδεια οδήγησης βαρέων οχημάτων,
  • Διαμένουν στην ΤΔΒΚ,
  • Ικανά προσαρμογής σε ευέλικτο ωράριο εργασίας,
  • Έχουν εργασιακή πειθαρχία.