Εργαστηριακές Αναλύσεις

Προσδιορισμός Πυκνότητας

Σχετικό Πρότυπο : TS EN ISO 1183

Συσκευή που Χρησιμοποιείται: Κιτ Αναλυτικής Ισορροπίας Και Πυκνότητας

Δοκιμή Εσωτερικής Πίεσης

Σχετικό Πρότυπο: TS EN ISO 1167

Συσκευή που Χρησιμοποιείται: Δεξαμενή Υδροστατικής Πίεσης και Κεφαλές Δοκιμής

Δοκιμή Εξωτερικής Πρόσκρουσης

Σχετικό Πρότυπο : TS EN 744

Χρησιμοποιούμενη Συσκευή: Συσκευή Δοκιμής Εξωτερικής Πρόσκρουσης

Ρυθμός Ροής Τήγματος (MFR)

Σχετικό Πρότυπο : TS EN ISO 1133

Συσκευή που Χρησιμοποιείται: Συσκευή Δοκιμής MFI

Διαστατική Σταθερότητα

Σχετικό Πρότυπο: TS EN ISO 2505

Συσκευή που Χρησιμοποιείται: ETÜV

Επιμήκυνση κατά τη Θραύση

Σχετικό Πρότυπο : TS EN ISO 6259

Συσκευή Που Χρησιμοποιείται: Καθολική Συσκευή Δοκιμής